Jaki jest koszt pogrzebu?

Zorganizowanie pogrzebu bliskiej osoby to niewątpliwie ciężkie zadanie. W takich momentach profesjonalna pomoc zakładu pogrzebowego często okazuje się ogromną ulgą dla żałobników – jest to m.in. zapewnienie niezbędnych usług pogrzebowych we Wrocławiu, cennik odpowiadający potrzebom i możliwościom rodziny osoby zmarłej czy doradztwo oraz całodobowe dyżury.

Jak przygotować pogrzeb?

Z pewnością przygotowanie pogrzebu jest jedną z ostatnich czynności, które człowiek chciałby wykonywać, zwłaszcza jeśli ma to być pożegnanie bliskiej osoby. Warto jednak poznać kilka faktów związanych z organizacją pogrzebu, aby w ciężkich chwilach wiedzieć co należy zrobić, do kogo się zgłosić czy też gdzie szukać wsparcia.

Co zrobić, gdy umrze bliski? Od czego zacząć organizację ostatniego pożegnania i ile trzeba mieć pieniędzy? Czy można przewidzieć koszty pogrzebu we Wrocławiu?

Przede wszystkim należy pamiętać, że zgon musi być potwierdzony przez lekarza, który wystawia kartę zgonu. Z nią oraz z dowodem osobistym osoby zmarłej należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, aby uzyskać akt zgonu. Te dokumenty powinno się przedstawić w zakładzie pogrzebowym. Warto jednak zaznaczyć, że w profesjonalnych placówkach, które podchodzą z wielkim szacunkiem i zrozumieniem do przykrych okoliczności, w jakich znajdują się bliscy osoby zmarłej, można liczyć na wsparcie przy załatwianiu tych formalności. Zakład Pogrzebowy Styks jest przykładem takiego miejsca – aby jak najbardziej odciążyć rodzinę zmarłego zapewniamy całodobową pomoc: w kwestiach formalnych, w transporcie ciał i trumien czy samej organizacji pogrzebu oraz stypy. Dostosowujemy się do potrzeb Klientów, zapewniając im takie usługi, jakich w tym trudnym czasie potrzebują – niektórych wspieramy przy organizacji uroczystego pożegnania, innym zależy bardziej na podpowiedzi przy wyborze trumny, urny czy rodzaju pochówku. Każdej osobie staramy się pomóc poradzić sobie z niełatwym zadaniem, jakim jest organizacja pogrzebu.

Zakład pogrzebowy we Wrocławiu: cennik – co ma na niego wpływ?

Doświadczony zakład pogrzebowy pomaga przy całej organizacji pogrzebu – od kwestii formalnych, po uroczystą ceremonię pożegnania. Najważniejsze przy tej formie współpracy jest wsłuchiwanie się w potrzeby i życzenia rodziny osoby zmarłej. Zapewnienie żałobnikom niezbędnego wsparcia może bowiem przynieść wytchnienie i ulżyć w tych niezwykle trudnych momentach.

Jako profesjonalny zakład nasze usługi pogrzebowe we Wrocławiu, cennik i zakres świadczeń dopasowujemy do Klienta – podanie jednej niezmiennej kwoty, która obowiązywałaby dla wszystkich nie jest więc możliwe. Ceny pogrzebów we Wrocławiu zależne są od wielu zmiennych, a przede wszystkich od woli bliskich zmarłego – to od ich potrzeb, możliwości i wymagań zależna jest ostateczna suma wszystkich opłat.

Od czego zależy koszt pogrzebu we Wrocławiu?

Chcąc zaplanować koszty i określić ostateczną cenę pogrzebu we Wrocławiu, należy wziąć pod uwagę następujące elementy:

  • opłata za odpowiednie przygotowanie ciała;
  • zakup trumny lub urny (cena zależy np. od rodzaju drewna, z którego wykonana jest trumna, dodatkowych zdobień itp.);
  • koszty transportu ciała oraz trumny;
  • kremacja (jeśli rodzina zmarłego zdecyduje się na ten rodzaj pochówku – warto zaznaczyć, że koszty pogrzebu z kremacją we Wrocławiu mogą być niższe, niż bardziej tradycyjna forma złożenia ciała w grobie ziemnym, ale mogą też być wyższe – jest to zależne od woli i wyborów, jakie podejmuje rodzina osoby zmarłej, np. przy wyborze urny);
  • złożenie trumny do grobu i organizacja pochówku (m.in. przygotowanie i zasypanie grobu);
  • opłata za miejsce na cmentarzu – może to być grób ziemny (przeważnie opłata wykonywana jest na 20 lat), grobowiec (opłata na około 50 lat) lub w przypadku ciał po kremacji – kolumbarium (lub dochowanie urny do już istniejącego grobu, jeśli taką decyzję podejmie rodzina zmarłego);
  • opłata za wykonanie i montaż nagrobka;
  • w razie pożegnania zmarłego w obrządku katolickim do kosztów pogrzebu we Wrocławiu należy doliczyć opłatę za odprawienie mszy, posługę, organistę czy też np. chór lub trębacza grającego podczas składania trumny w grobie.

Analizując powyższe punkty wyraźnie widać, że w zakładach pogrzebowych we Wrocławiu cennik nie jest stały i z góry określony – wszystko bowiem zależy od rodzaju pochówku i potrzeb oraz możliwości finansowych rodziny zmarłego. Wszelkie szczegóły są ustalane indywidualnie z naszymi koordynatorami, którzy dopasowują wycenę usług pogrzebowych do wymagań Klienta. Do kosztów pogrzebu najczęściej dochodzą też opłaty związane z organizacją stypy, a więc uroczystego spotkania z poczęstunkiem dla osób uczestniczących w pogrzebie. Tutaj również, podobnie jak w przypadku pochówku, koszty są różne – wpływa na nie między innymi liczba obecnych żałobników, cena za wynajem sali czy wielkość poczęstunku.

Warto zauważyć, że rodzaj pogrzebu, który najczęściej odbywa się w Polsce – a więc pochówek w grobie ziemnym w obrządku katolickim – jest często najdroższy. Pogrzeb świecki ogranicza bowiem liczbę wydatków. W wielu przypadkach niższe koszty związane są też z kremacją, która poza względami ekologicznymi i higienicznymi, przekonuje wielu ludzi również aspektami ekonomicznymi. Nie jest to jednak reguła – ostateczna wysokość opłat związanych z organizacją pożegnania osoby zmarłej zależy od wielu czynników, przede wszystkim od decyzji, jakie podejmują bliscy zmarłego i ich potrzeb względem pogrzebu.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook