Organizacja pogrzebu krok po kroku

Pierwsza rzecz, którą należy zrobić po śmierci bliskiej osoby, to uzyskanie karty zgonu – dokument ten wydawany jest przez lekarza: rodzinnego, jeśli śmierć nastąpiła za dnia lub pogotowia ratunkowego, jeśli śmierć nadeszła w nocy. W przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu, odpowiedzialny jest za to lekarz prowadzący oddział. Bez karty zgonu nie ma możliwości wydania aktu zgonu, a tym samym pochowania straconej osoby.

Kolejną rzeczą, która czeka na rodzinę zmarłego, jest udanie się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu. Trzeba ze sobą zabrać kartę zgonu i dowód zmarłej osoby.

Decydując się na wybór konkretnego zakładu pogrzebowego musimy ze sobą zabrać:

 • kartę zgonu
 • dowód osobisty
 • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu zmarłej osoby lub ostatni odcinek emerytury bądź renty

Nasi pracownicy pomogą Państwu w załatwieniu wszystkich formalności związanych z pochówkiem, kremacją bądź ekshumacją. Nasz zakład pogrzebowy pomaga odzyskać poniesione koszty związane z pogrzebem w ramach zasiłku pogrzebowego. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom rentowym można składać do 12 miesięcy od śmierci. Od 1 marca zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł.

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy trzeba złożyć wniosek o taki zasiłek wraz z:

 • skróconym odpisem aktu zgonu,
 • rachunkiem poniesionych kosztów związanych z pogrzebem,
 • dokumentem poświadczającego pokrewieństwo ze zmarłym
  Dom pogrzebowy „Styks” kredytuje wszelkie usługi pogrzebowe do czasu otrzymania pieniędzy z Zasiłku Pogrzebowego otrzymanego z ZUS-u.
 • Spotkanie w wybranym zakładzie pogrzebowym, aby ustalić szczegóły ceremonii takie, jak:
 • data pogrzebu (kremacji),
 • wybór cmentarza, miejsce pochówku zmarłego,
 • trumnę oraz szczegóły ceremonii i wymagania, co do asysty pogrzebowej.
  Ponadto Zakład Pogrzebowy „Styks” świadczy usługi w zakresie organizacji:
 • ekshumacji,
 • kremacji,
 • międzynarodowego i krajowego transportu zmarłych,
 • opieki nad grobami i aranżacji przestrzeni wokół grobów
Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook