Jaki jest koszt kremacji?

Kremacja jest alternatywną możliwością pochówku dla tradycyjnego pogrzebu, na którą coraz częściej decydują się rodziny osoby zmarłej. Ile kosztuje kremacja we Wrocławiu, na czym dokładnie polega i co warto o niej wiedzieć?

Kremacja w Polsce – na czym polega i jak często się odbywa?

Kremacja, inaczej ciałopalenie, polega na spopieleniu zwłok osoby zmarłej i jest formą pogrzebu. Wykonuje się ją niezależnie od wyznawanej religii czy poglądów – mimo, że przez pewien czas Kościół Katolicki potępiał kremację, obecnie w pełni na nią zezwala, przyznając, że spalenie zwłok nie dotyka duszy. Polskie prawo oczywiście również uznaje tę formę pochówku, wymagając by prochy zmarłego zostały pogrzebane na cmentarzu, w grobie ziemnym lub w kolumbarium (w niektórych krajach nie ma takiego nakazu i bliscy zmarłego mogą np. rozrzucić jego prochy w ogrodzie, górach, nad jeziorem czy w innym miejscu, które często jeszcze przed śmiercią wybiera odchodząca osoba).

Zanim ciało trafi do krematorium, możliwe jest przygotowanie uroczystości ostatniego pożegnania. Ceremonia ta może wyglądać bardzo różnie, wszystko zależy od potrzeb rodziny oraz bliskich zmarłego (podobnie jak w przypadku tradycyjnego pogrzebu, podczas którego ciało składane jest w trumnie i chowane w ziemi). Warto zauważyć, że w wielu przypadkach koszty kremacji zwłok we Wrocławiu oraz innych miastach są niższe, niż organizacja tradycyjnej formy pochówku, chociaż to ona odbywa się w naszym kraju znacznie częściej (zupełnie inaczej jest np. w Czechach czy Niemczech, gdzie około 50 procent pogrzebów stanowią kremacje – w Polsce jest to ok. 8 procent, a liczba ta systematycznie rośnie). Nie jest to jednak uniwersalna zasada – może się też zdarzyć, że to kremacja będzie droższym rodzajem pogrzebu. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości rodziny osoby zmarłej, na końcowy koszt składa się bowiem wiele czynników.

Jak przebiega proces kremacji?

Kremacja odbywa się z zachowaniem wszelkich norm etycznych. Ciało osoby zmarłej umieszczane jest w naturalnej, ekologicznej trumnie drewnianej, która nie zawiera metalowych zdobień czy okuć. Drewno nie może też być lakierowane. Spopielenie odbywa się bezzapachowo i bezdymnie w specjalnym piecu kremacyjnym, w temperaturze ok. 1000°C. Proces ten trwa około 2-3 godziny (czas jest zależny m.in. od wagi i wielkości ciała osoby zmarłej). Nad kremacją czuwa obsługa zakładu, mimo że nowoczesne krematoria wykorzystują sterowanie komputerowe – doświadczeni pracownicy pilnują jednak, by spopielenie przebiegło bez zakłóceń. Ostudzone prochy są starannie przesypywane do urny, wybranej wcześniej przez bliskich osoby zmarłej.

Rodzaj i wygląd wybranej urny, różne szczegóły przebiegu kremacji oraz późniejszego pochówku mają ostateczny wpływ na koszt kremacji we Wrocławiu. W Zakładzie Pogrzebowym Styks pomagamy rodzinie zmarłego w załatwieniu niezbędnych formalności, aby jak najbardziej odciążyć ją w tym trudnym czasie. Wsparcie zapewniamy bez względu na porę dnia czy nocy, prowadzimy bowiem całodobowe dyżury.

Kremacja we Wrocławiu – cena: co na nią wpływa?

Na to, ile kosztuje kremacja zwłok we Wrocławiu ma wpływ wiele czynników, w tym rodzaj wybranej usługi. Nie da się określić jednej, stałej kwoty dla wszystkich, jest ona bowiem ustalana indywidualnie i dopasowana do potrzeb, możliwości finansowych oraz wymagań rodziny i bliskich zmarłego.

 

Na koszt kremacji we Wrocławiu składa się między innymi:

  • zakup trumny odpowiedniej do procesu spopielenia (musi być wykonana z ekologicznych materiałów, bez farb i lakierów oraz elementów metalowych czy plastikowych);
  • opłata w krematorium za przeprowadzenie kremacji (na wysokość opłaty ma wpływ charakter i rodzaj tego procesu, np. czy bierze w nim udział rodzina);
  • zakup urny;
  • wykupienie miejsca w kolumbarium – jest to koszt ściśle powiązany z samym procesem kremacji, ale nie dotyczy oczywiście wszystkich, a jedynie tych osób, które decydują się na takie miejsce pochówku;
  • alternatywy dla kolumbarium to grób ziemny urnowy (wykupienie miejsca może mieć bardzo różne koszty w zależności od danego cmentarza) oraz dochowanie urny do już istniejącego grobu – wówczas dodatkowym kosztem jest odsunięcie i zasunięcie płyty bądź całkowity demontaż i ponowny montaż nagrobka.

Biorąc pod uwagę powyższe punkty można zauważyć, że nie ma w zasadzie jednej odpowiedzi na pytanie ile kosztuje kremacja we Wrocławiu – jest to bowiem zależne od różnych zmiennych. Zdarza się, że suma ta jest niższa, niż w przypadku bardziej tradycyjnego pochówku ciała w trumnie, jednak nie jest to reguła. Do pogrzebu z pochówkiem trumny doliczyć należy np. koszty przewozu zwłok osoby zmarłej, zakup nagrobka czy przygotowanie ciała do ceremonii czuwania przy otwartej trumnie. Sam koszt pogrzebu będzie też różny w zależności między innymi od tego, czy odbywa się w charakterze świeckim czy religijnym. Bliscy osoby zmarłej po pogrzebie często organizują stypę, czyli spotkanie z poczęstunkiem i wspólne wspominanie osoby, która odeszła. Jest to kolejny wydatek, który należy wziąć pod uwagę. Ostateczny koszt pogrzebu zawsze zależy więc przede wszystkim od potrzeb, wymagań i możliwości rodziny osoby zmarłej. Wycenę naszych usług przygotowujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę oczekiwania i wolę naszych Klientów.

Mimo przewagi w Polsce pochówków tradycyjnych, coraz częściej wybierana jest kremacja – przemawiają za nią np. względy ekologiczne, higieniczne bądź finansowe, a także nierzadko niewielka dostępność miejsc na cmentarzach miejskich. Niezależnie od wybranej formy pogrzebu, gwarantujemy rodzinie osoby zmarłej pełne wsparcie i zrozumienie.

 

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook