Mowa pogrzebowa – czym jest i jak ją napisać?

Mowa pogrzebowa to przemówienie wygłaszane na cześć osoby zmarłej podczas ceremonii pogrzebowej. Z historii wyłonił się obyczaj żegnania laudacją osób szczególnie zasłużonych obywatelsko czy patriotycznie, piastujących najwyższe funkcje państwowe, ludzi kultury i nauki.

Genezy tego zjawiska należałoby dopatrywać się w społecznych podziałach klasowych. Jednakże współcześnie, mowa pogrzebowa stopniowo odzyskuje należne jej miejsce w  uroczystościach pożegnania osoby zmarłej ze względu na bardzo ważną jej właściwość – łączy, unifikuje ona zgromadzonych na pogrzebie żałobników, podkreślając uroczysty charakter chwili, sławiąc osobowość i zasługi opłakiwanego oraz podkreślając znaczenie i miejsce, jakie zajmowała osoba zmarła w życiach i sercach zgromadzonych. Jednakże miarą wielkości i wartości człowieka nie są tylko jego życiowe osiągnięcia materialne. Każdy z nas jest przecież dla kogoś ważny, zajmuje miejsce w sercu i życiu innego człowieka. Każda istota ludzka posiada naturalne i niezbywalne prawo do godnego pożegnania. Zatem laudacja pogrzebowa stanowi bardzo istotną część uroczystości Ostatniej Drogi. Osobą wygłaszającą jest z reguły osoba z rodziny lub bliska osobie zmarłej lub też profesjonalnie przygotowany Mistrz Ceremonii.

Zawartość mowy pogrzebowej

Ważne by mowa pogrzebowa była wyrażona prostym, naturalnym językiem. Najczęściej na początku mają miejsca przemyślenia na temat śmierci. Opisywane jest zaskoczenie, ból i smutek. W dalszej części przybliża się sylwetkę zmarłego: opowiada o jego dzieciństwie, młodości, dojrzałych latach a także o zasługach i osiągnięciach jak i życiu prywatnym. Ważne jest to, by opisać zmarłego dokładnie takim, jaki był wraz z jego zaletami, talentami ale też i wadami.

Jeśli chodzi o schemat przemowy, to powinien wyglądać on następująco:

* Apostrofa (bezpośredni zwrot do osób zebranych na pogrzebie, np. „Drodzy zebrani!”),

* Powód wygłaszania mowy („Zebraliśmy się tutaj dziś, by pożegnać…”),

* Określenie związku osoby przemawiającej ze zmarłym,

* Wyrażenie współczucia najbliższym zmarłego,

* Podziękowanie za przybycie na uroczystość,

* Zapewnienie o pamięci i pożegnanie.

Najistotniejszą cechą dobrej mowy pogrzebowej jest bezsprzecznie brak szablonowości i schematyczności przemówienia.

Zakład Pogrzebowy STYKS z Wrocławia dysponuje profesjonalnym zapleczem, gwarantując Państwu najwyższą jakość usług – również w zakresie napisania mowy pogrzebowej. Zapewniamy całkowicie indywidualne podejście do każdego zlecenia laudacji pogrzebowej. Sporządzeniem oraz redakcją mowy zajmie się na Państwa życzenie wykształcony kierunkowo pracownik (Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna).

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook