Wybór nagrobka – na co zwrócić uwagę?

W chwili obecnej oferta firm kamieniarskich w zakresie nagrobków jest ogromna i większość pomysłów na upamiętnienie zmarłych bliskich może zostać zrealizowana. Kwestie te związane są z ograniczeniami  finansowymi oraz z regulaminem cmentarza, dlatego też przystępując do wyboru projektu nagrobka, warto wiedzieć, co wpływa na jego koszt i jakie istnieją możliwości wyboru, jeśli chodzi o poszczególne elementy pomnika.

Elementy nagrobka

Nagrobek składa się z kilku elementów, których kształt i wielkość mogą być w dużym stopniu modyfikowane w zależności od indywidualnych wytycznych zamawiającego. Podstawę pomnika stanowi betonowy podkład, zapewniający mu stabilność. Bezpośrednio z nim łączy się prostokątna rama, stanowiąca oparcie dla pozostałych, ozdobnych części nagrobka. Na niej spoczywa również prostokątna płyta, największy element całej konstrukcji, na którym zamocowane mogą być stałe dekoracje oraz tymczasowe. Najbardziej wyeksponowaną częścią nagrobka jest głowica – prostokątna płyta, gdzie umieszcza się dane zamarłego. Ten element może spoczywać bezpośrednio na płycie albo być rozdzielony od niej cokołem, czyli niewielką bazą, na której również umieszcza się czasem napisy czy dekoracje.

Wymiary nagrobka

Szczegółowo kwestie wymiarów nagrobka związane są z wielkością kwatery, na której ma on stanąć, oraz regulacjami obowiązującymi na cmentarzu, ustalanymi przez administrujące nim organy. Ogólnie przyjętym standardem są nagrobki pojedyncze o wymiarach 190 cm x 90 cm oraz podwójne –  mające odpowiednio 200 cm x 160 cm.

Kształty i zdobienia

Na ten element projektu składają się: kształt poszczególnych części składowych nagrobka i wykończenie płyty głównej oraz głowicy. Z uwagi na specyfikę pracy kamieniarza tak naprawdę na nagrobkach możliwe do wykonania są wszelkiego rodzaju dekoracje, jednak im bardziej skomplikowane i czasochłonne one będą, tym większa będzie cena.  Również ze zdobieniami związana jest kwestia napisu na tablicy nagrobnej. Istnieją dwie metody jego wykonywania. Po pierwsze, litery można wyryć w kamieniu, a żłobienia w ten sposób powstałe wypełnić farbą (najczęściej białą lub złotą), której koszt uzależniony jest przede wszystkim od trwałości. Standardem są napisy obliczone na 10-15 lat. Drugim często stosowanym rozwiązaniem są napisy ułożone z wypukłych mosiężnych liter. Ostateczna cena takiego rozwiązania również będzie się różnić w zależności od materiału, z jakiego zostaną one wykonane, długości napisu i jego wielkości.

Materiały

Materiały, z których wykonuje się nagrobki, są bardzo różnorodne i przy wyborze jednego z nich trzeba wziąć pod uwagę aspekty finansowy i estetyczny. Spośród naturalnych kamieni stosowane są granity, marmury i piaskowce. Oprócz tego dostępne są konglomeraty, czyli syntetyczne imitacje wyżej wymienionych, które są tańsze i często wytrzymalsze, jednak ich walory estetyczne są nieco niższe z uwagi na to, że wprawny obserwator zauważy różnicę między materiałem naturalnym a syntetycznym. Trzecią wykorzystywaną opcją jest lastriko, mieszanina cementu, wody i grysu.

Nagrobki w wypadku pochówku urnowego

Poza złożeniem urny z prochami w już istniejącym grobie ziemnym istnieją dwa sposoby na pochówek zmarłego po poddaniu go kremacji. Niektóre z firm kamieniarskich oferują nagrobki przypominające tradycyjne pomniki na grobach ziemnych, przystosowane jednak do tego, aby składać w nich urny. Zazwyczaj tego typu niewielkie kolumbaria przyjąć mogą kilka – na przykład sześciu – spopielonych ciał. Ponieważ całość przypomina wyglądem tradycyjny nagrobek, to do tego przypadku odnosi się również większość powyższych uwag. Drugą opcją jest złożenie urny w kolumbarium wybudowanym w formie tradycyjnej, czyli murowanego grobowca z dużą liczbą nisz, gdzie umieszcza się prochy. Wnękę taką zamyka ozdobna płyta z informacjami o zmarłym.

 

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook