Transport zmarłych – regulacje prawne w Polsce

Forma i sposób przewozu zmarłych są w Polsce regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku. Opisane są tam szczegóły dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione w przypadku transportu ciała lub szczątków ludzkich.

Rozporządzenie powstało na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Zapisany jest tam szczegółowy sposób i tryb postępowania, dotyczący wydawania pozwoleń i zaświadczeń na pochowanie zmarłego. Ujęto tam także wykaz niezbędnych dokumentów oraz wymagania sanitarne i techniczne, jakie muszą być spełnione przy transporcie zwłok i szczątków ludzkich

Rozporządzenie określa dodatkowe wymogi, jakie musi spełnić samochód, by mógł przewozić ciała. Nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo i poszanowanie zwłok ludzkich, a jego realizacja przedstawiona jest w formie rygorystycznych wymogów sanitarnych.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia nakazuje także wyraźne oznakowanie auta, wskazujące na jego przeznaczenie. Dodatkowo, samochód pogrzebowy musi mieć oddzieloną część dla kierowcy i dla zmarłego. Niezwykle istotny jest wymóg higieniczny, który nakazuje przystosowanie samochodu do dezynfekcji nawet silnymi środkami chemicznymi (to także musi odbywać się w specjalnych myjniach). Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, samochód pogrzebowy musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny. Warto dodać, że w przypadku zwłok spopielonych, przewóz może odbywać się dowolnym środkiem transportu, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia urny i zapewnienia poszanowania prochom,

W przypadkach, gdy przyczyna zgonu nie jest znana, konieczne jest dołączenie dokumentu urzędowego, wykluczającego choroby zakaźnej jako przyczynę śmierci. W sytuacjach, gdy przyczyną zgonu była choroba zakaźna, musi być to niezwłocznie zgłoszone Inspektorowi sanitarnemu. Należy wówczas zastosować szczególne środki ostrożności. Zakład pogrzebowy ma wówczas obowiązek przestrzegania rygorystycznych zaleceń, uniemożliwiających rozprzestrzenianie się choroby.

Kontakt z ciałem zmarłego jest wtedy znacznie ograniczony i odbywa się tylko za pomocą specjalnej odzieży ochronnej. Wykaz chorób zakaźnych, objętych szczególną ostrożnością znajduje się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz.U. z 2001r. Nr 152 poz.1742).

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook