Środki transportu w transporcie zmarłych

Przewóz osób zmarłych jest kwestią stosunkowo trudną, gdyż nakłada się tu wiele spraw natury administracyjnej, przez które trzeba przebrnąć.  Niezwykle ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać jest to, iż transportu osób zmarłych mogą dokonać jedynie firmy z odpowiednim pozwoleniem. Warto zapytać czy dana firma, do której się zwracamy takie pozwolenia posiada, w przeciwnym razie możemy narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności. 

Najważniejszym dokumentem regulującym wszystkie sprawy dotyczące przewozu zwłok jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Starając się o wydanie wszelkich zaświadczeń i pozwoleń na transport zmarłego trzeba pamiętać, że jedynie najbliższa rodzina jest do tego uprawniona. By nie błądzić w gąszczu ustaw i rozporządzeń prawnych, dobrze jest zdać się na wiedzę i doświadczenie profesjonalistów z wybranego zakładu pogrzebowego. Wybierając dobry zakład, mamy pewność, że bez problemu przebrniemy przez formalności i kompletowanie potrzebnych dokumentów.

Istotną rzeczą o jakiej należy pamiętać przy kompletowaniu dokumentów jest zaświadczenie o wykluczeniu jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej. Zezwolenia na transport wydaje właściwy organ wydaje w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku. Istnieją cztery drogi transportu zwłok: drogowa, kolejowa, morska i lotnicza. Na terenie kraju najczęściej stosuje się przewóz drogowy, ten jednak musi być przeprowadzany ściśle wg ustaleń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Przy transporcie drogowym pojazd musi spełniać ściśle określone kryteria. Samochód pogrzebowy, zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, musi być zarejestrowany jako pojazd specjalny, Pojazd do transportu zmarłych musi być trwale oznakowany w sposób wyraźnie wskazujący na jego przeznaczenie. Ze względów sanitarnych, musi on też posiadać kabinę kierowcy, odizolowaną od części, w jakiej są umieszczone zwłoki lub szczątki ludzkie. W celu maksymalnej ochrony ciała zmarłego, pojazd  musi posiadać takie zabezpieczenia, aby trumna czy też urna ze zwłokami nie przesuwała się podczas przewozu.

Niezwykle istotne jest też to, by w  części pojazdu, która jest przeznaczona do umieszczenia trumny lub urny, podłoga była wykonana z materiałów łatwo zmywalnych, a także odpornych na działanie środków dezynfekujących. Pojazd przeznaczony do transportu zmarłych powinien też posiadać wydzielone miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych, sprzętu myjąco – czyszczącego oraz jednorazowych rękawic ochronnych. Istotne jest to, by mycie takiego pojazdu odbywało się w myjniach, specjalnie do tego przeznaczonych. Warto tekże zauważyć, że przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.

W przypadku transportu lotniczego oraz wodnego należy pamiętać, że jego koszt jest stosunkowo wyższy i opłaca się tylko przy dużych odległościach. Całość trwa w zależności od kraju z którego transportujemy zwłoki około siedmiu dni. Zależy to od wewnętrznych regulacji w danym państwie. Aby przewieźć ciało samolotem potrzebna jest specjalna trumna. Trumna musi być metalowa (lub mieć metalowy wkład), odpowiednie filtry i szereg rzeczy, które mają zagwarantować bezpieczeństwo osób, które się z nią stykają. Jeśli z zagranicy chcemy sprowadzić już spopielone zwłoki, możemy to zrobić tylko w metalowej urnie, która (podobnie jak trumna) będzie zalutowana.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook