Przewóz zwłok z zagranicy – transport, środki ostrożności

Prawo wymaga, aby zwłoki były przewożone tylko pojazdami przeznaczonym do tego celu, w odpowiednich warunkach. Jakie wymogi ma spełniać samochód do międzynarodowego transportu zmarłych?

Transportem zwłok zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dysponują przystosowanymi samochodami. Prawo wymaga zachowania bezpieczeństwa przy przewozie ciała spoza granic, środki transportu muszą więc mieć:
– oznaczenie – widoczny znak przeznaczenia,
– oddzielną kabinę kierowcy i cześć do przewozu trumny,
– zabezpieczenie trumny – nie może się przesuwać podczas transportu,
– podłogę (w części do przewozu trumien) z materiałów, które można dezynfekować.

Oczywiście w części do przewozu zmarłych nie można montować miejsc siedzących. Po każdym transporcie samochód powinien być odkażony specjalnymi środkami.

Urny mogą by przewożone dowolnym środkiem transportu, ale też wymagają zabezpieczenia. Szczególne wymagania dotyczą też trumien. Oprócz tego, że muszą spełnić określone wymogi, muszą być dodatkowo umieszczone w skrzyni (lub innym szczelnym pojemniku), która odpowiednią ją unieruchomi.

Trumny:
– drewniane
– wyłożone blachą
– z wkładem metalowym
– dno wypełnione warstwą substancji płynochłonnej

Przy wywozie zwłok może okazać się, ze transport wymaga szczególnych środków ostrożności, o czym decydują władze wydające ciało.

Ważne jest to, że po przewiezieniu ciała, trzeba je jak najszybciej pochować, bez otwierania trumny.

 

 

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook