Przewóz zmarłych – potrzebne dokumenty

Przewóz osób zmarłych jest rzeczą niezwykle trudną, nakłada się tu wiele spraw natury administracyjnej którym trzeba podołać.  Po śmierci bliskich trudno skupić się na tyle, by przejść przez gąszcz formalności, jednak im prędzej się to załatwi, tym szybciej będzie można skupić się na zadumie.

Dokumentem regulującym kwestie dotyczące przewozu zwłok jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Przedstawia ono wykaz danych, które należy podać w celu uzyskania pozwoleń na transport ciała zmarłego. Zawarte są tam także oraz wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien spełniać podmiot odpowiedzialny za transport.

Do przewozu ciała osoby zmarłej niezbędne jest wypełnienie wniosku o wydanie pozwolenia i  zaświadczenia potrzebnych do przewozu zwłok. Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (tzn. najbliższej rodziny) o wydanie pozwolenia i zaświadczenia do przewozu zwłok musi zawierać podstawowe dane, takie jak:

1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;

2) datę i miejsce zgonu;

3) miejsce, z którego ciało będzie przewożone;

4) miejsce pochówku;

5) środek transportu, którym zostanie przewiezione ciało zmarłego;

6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

W przypadku, gdy przyczyna zgonu nie jest określona, należy dołączyć dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej jako przyczyny śmierci. Wszelkich informacje na ten temat powinien przekazać nam lekarz, dokonujący oględzin ciała.

Chcąc przetransportować ciało zmarłego najprościej jest udać się do dobrego zakładu pogrzebowego, który ułatwi wypełnienie wszelkich formalności. W tak trudnym czasie, skupienie się na kwestiach technicznych może okazać się bardzo bolesne. Po to stworzono wyspecjalizowane firmy pogrzebowe, by było one wsparciem w takich tragicznych momentach. Zakład pogrzebowy pomaga w załatwieniu przewozu, chłodni oraz wyznaczenia miejsca pochówku. Dzięki swojemu doświadczeniu i kontaktom z odpowiednimi instytucjami, potrafią wiele spraw załatwić niezwykle sprawnie i szybko. Doczytaj, jak możemy Ci pomóc w tej materii.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook