Organizacja pogrzebu

1< a Zadzwonić do zakładu pogrzebowego

Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić jest uzyskanie karty zgonu.  Karta zgonu jest dokumentem wystawianym przez lekarza. Bez niej nie ma możliwości wydania aktu zgonu, a tym samym pochowania straconej osoby. Jeśli dana osoba poniosła śmierć za dnia, należy poinformować lekarza rodzinnego. Jeśli jest to noc, wydanie karty zgonu należy do zadań lekarza pogotowia ratunkowego. W przypadku, gdy zgon nastąpił w szpitalu, odpowiedzialny jest za to lekarz prowadzący oddział.
Następnie, posiadając już kartę zgonu, należy skontaktować się z wybranym zakładem pogrzebowym i umówić się na spotkanie.

2< a Udać się do wybranego zakładu usług pogrzebowych

Wyspecjalizowany personel zakładu pogrzebowego odbędzie z Państwem wstępną rozmowę, podczas której zostaną ustalone szczegóły organizacji ceremonii pogrzebowej zmarłej osoby. Na pierwsze spotkanie powinni Państwo dostarczyć już dwa najważniejsze dokumenty: 1) kartę zgonu, 2) dowód osobisty zmarłej/zmarłego.Kolejne czynności, w tym wyrobienie aktu zgonu osoby zmarłej w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie dostarczonej uprzednio przez Państwa karty zgonu, mogą już zostać zlecone pracownikom firmy świadczącej usługi pogrzebowe  Akt zgonu jest przydatny w przypadku załatwienia spraw spadkowych i związanych z wypłatą ubezpieczenia na życie.

 

Zadzwoń do nas

Aby ustalić szczegóły

Facebook