Tadeusz Różewicz

 

24 kwietnia
2014 zmarł znany polski poeta Tadeusz Różewicz, przedstawiciel
pokolenia Kolumbów. Tadeusz Różewicz urodził się w roku 1921 w
Radomsku, gdzie przeprowadziła się jego rodzina wkrótce po I
wojnie światowej. Poeta był czwartym z pięciorga rodzeństwa.
Ojciec poety był urzędnikiem, jego żona zajmowała się domem W
Radomsku Różewicz uczęszczał do gimnazjum, tutaj też zdał tzw.
małą maturę.

Zainteresowanie
poezją rozbudził w Tadeuszu jego starszy brat Janusz, który już w
latach szkolnych był wielkim miłośnikiem literatury. Sam zresztą
zaczął z czasem publikować swoje wiersze. Od samego początku
wojny Janusz Różewicz działał w konspiracji, także i w tym
przypadku okazał sie być inspiracją dla młodszego barta. W 1942
Tadeusz została zaprzysiężony pod pseudonimem Satyr w AK. Także
podczas swojej aktywności w Armii Krajowej Tadeusz Różewicz
zajmował się dziennikarstwem oraz pisał poezję.

Jeszcze
przed wojną Różewicz debiutował, publikując swoje wiersze w
pismach literackich. Jednak prawdziwą rewolucją były tomy
poetyckie, które wydał tuż po II wojnie światowej. Chodzi o
„Niepokój” i „Czerwoną rękawiczkę”. Pierwsze
wiersze Różewicza, które wydane zostały po wojnie, były bardzo
ekspresjonistyczne, katastroficzne w swej wymowie. Uznano je za swego
rodzaju rewolucję w poezji.

Warto dodać
jeszcze, że Różewicz znany jest także jako autor „Kartoteki”
– awangardowej sztuki, która po gdzieś dzień uchodzi za
rewolucyjną. To pierwszy przykład na rozwój tzw. teatru absurdu w
Polsce. W awangardowej postawie Bohatera widoczny jest powrót do
korzeni romantycznych. Zresztą taki swego rodzaju neoromantyzm
pojawia się także i w późniejszej poezji Różewicza.
„Kartoteka”, chociaż inspirowana twórczością Ionesco
oraz Becketta jest dramatem w pewnym stopniu autobiograficznym, w
którym wyraźne są wpływy polskiej tradycji.

Tadeusz
Różewicz to poeta, który utkwił w naszej pamięci jako artysta,
wyrażający w swojej twórczości trudny do pojęcia tragizm
osamotnionych jednostek, które nie potrafiły odnaleźć się w
świecie powojennym. Cywilizacyjny uniformizm, obojętność na
drugiego człowieka, okrucieństwo itd. – to wszystko ukazuje poezja
Różewicza.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook