Jan Kulczyk

 

29
lipca 2015 roku zmarł polski przedsiębiorca Jan Kulczyk, który
opinii publicznej był znany jako najbogatszy Polak. Przedsiębiorca
była właścicielem Kulczyk Holding, a także działającej na
płaszczyźnie międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk
Investments. Większości z nas biznesmen znany był przede wszystkim
z faktu, że od lat, a konkretnie od roku 2002, zajmował pierwsze
miejsce we wszelkich rankingach klasyfikujących najbogatszych
Polaków.

Jan
Kulczyk urodził się w 1950 roku w Bydgoszczy. W młodości ukończył
prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W roku 1975 obronił
doktorat z zakresu nauk humanistycznych, a konkretnie prawa
międzynarodowego. Przez jakiś czas Kulczyk był aktywny w na polu
naukowym – był pracownikiem naukowym Instytutu Zachodniego w
Poznaniu.

Swoją
karierę przedsiębiorcy Jan Kulczyk rozpoczął na samym początku
lat osiemdziesiątych. W roku 1981 założył firmę handlową –
Interkulpol, było to jedna z pierwszych międzynarodowych firm,
które zostały założone na terenie naszego kraju po II wojnie
światowej. Od 1988 Kulczyk działał jako dealer Volkswagena w
Polsce. Niedługo później przedsiębiorca odniósł wielki sukces –
1991 MSW zamówiło 3 000 samochodów w jego firmie. W roku 1991
powstała spółka Kulczyk Holding, która dwa lata później stałą
się spółką akcyjną. W 2005 roku Jan Kulczyk przeprowadził się
do Londynu, dwa lata później powołał do życia Kulczyk
Investments. W swojej działalności biznesowej Jan Kulczyk był
bardzo wszechstronny. Inwestował m.in. w nieruchomości,
browarnictwo, energetykę, infrastrukturę oraz ropę naftową i gaz.
Warto podkreślić, że w ramach Kulczyk Investments została
utworzona pierwsza prywatna polska grupa energetyczna, która
działała międzynarodowo.

Jan
Kulczyk był aktywny nie tylko na polu biznesowym. Przedsiębiorca
był jednym z założycieli Polskiej Rady Biznesu oraz
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Oprócz tego działał
w tzw. Międzynarodowym Zielonym Krzyżu, organizacji ekologicznej.
2010 z inicjatywy Kulczyka został założony CEED Institute, który
miała promować państwa Europy Środkowo-Wschodniej.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook