Jak odbywa się kremacja?

Kremacja to sposób pochówku, który polega na spopieleniu ciała zmarłego. Dziś odbywa się to w specjalnych, niegenerujących dymu ani zapachu piecach kremacyjnych, jakie dostępne są w krematoriach lub w zakładach pogrzebowych, zaś cała procedura przeprowadzana jest tak, aby zapewnić poszanowanie doczesnych szczątków.

Przygotowanie do kremacji

Aby poddać ciało zmarłego kremacji, potrzebne są dwa dokumenty: odpis aktu zgonu oraz pisemna zgoda zmarłego lub jego rodziny na spopielenie szczątków. Ceremonia odbywa się dwustopniowo. Pierwszego dnia ma miejsce pożegnanie krewnych i przyjaciół oraz kremacja, a następnego – w ustalonym wcześniej terminie – złożenie urny do grobu. Podczas przygotowań należy pamiętać, że trumna, w której szczątki zostaną spopielone, nie może być lakierowana i musi być pozbawiona metalowych lub plastikowych ozdób. Można do niej włożyć bliskie zmarłemu przedmioty, ale tylko i wyłącznie jeśli są one wykonane z materiałów palnych (takich jak papier, drewno i tym podobne). Z uwagi na bezpieczeństwo nie wolno natomiast wkładać rzeczy z metalu czy plastiku, usunąć należy także rozrusznik serca. Sama trumna może być wykonana nie tylko z drewna, lecz także z wikliny czy twardej tektury. Przygotowanie zwłok odbywa się w identyczny sposób, jak przy tradycyjnym pogrzebie, choć można zrezygnować z typowego ubioru i owinąć ciało całunem.

Kremacja i pochówek

Ceremonia pożegnania ze zmarłym odbywa się w specjalnej sali i jej przebieg jest zgodny z życzeniami rodziny. Po zakończeniu uroczystości jej uczestnicy mogą przejść do pokoju, w której będą mieli możliwość obserwowania przez szybę wprowadzania trumny do komory pieca kremacyjnego. Sam przebieg spopielania będzie już widoczny tylko dla pracownika obsługi. Trumna wprowadzana jest do pieca i poddawana działaniu ekstremalnie wysokiej temperatury, osiągającej wartość 800-1200 stopni Celsjusza, ale ciało nie ma kontaktu z płomieniami. Cały proces trwać może od sześćdziesięciu do stu pięćdziesięciu minut.

Transport urny z prochami na cmentarz nie wymaga żadnego specjalnego pojazdu, można tego dokonać przy pomocy samochodu osobowego, o ile zachowane zostanie poszanowanie dla szczątków zmarłego. Tak jak w przypadku tradycyjnego pochówku prochy można złożyć w grobie ziemnym, murowanym lub w katakumbach. Gdy spopielone szczątki zostają złożone do już istniejącego grobu typowego bądź urnowego, nie obowiązuje nakaz dwudziestoletniego okresu odstępu między kolejnymi pogrzebami, jak ma to miejsce w wypadku tradycyjnego pochówku. Coraz częściej na cmentarzach budowane są kolumbaria, czyli budowle przygotowane specjalnie na potrzeby pogrzebów urnowych. W tych grobowcach urny składa się w specjalnie do tego przygotowanej, zamykanej kamienną płytą, na której znajduje się epitafium, niszy. W tej chwili polskie prawo zabrania rozsypywania prochów lub trzymania ich w domu.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook