Jak napisać nekrolog?

Nekrolog, najprościej mówiąc to informacja o śmierci danej osoby, podana do publicznej wiadomości. Dodatkowo może zawierać miejsce i czas uroczystości żałobnych oraz pogrzebu, wyrazy współczucia dla najbliższych zmarłego i krótką wzmiankę o okolicznościach śmierci.

Jak prawidłowo napisać nekrolog?
Każdy nekrolog powinien zawierać:
– formułę otwarcia ( „Z żalem zawiadamiamy, że …”),
– informację o śmierci („ zmarł”, „zmarła”),
– dane personalne osoby zmarłej (imię i nazwisko, ewentualnie zawód, cechy charakteru),
– datę i miejsce pogrzebu i nabożeństwa,
– informację o nadawcy wiadomości,
– ewentualnie inne informacje dodatkowe.

Jak powinien wyglądać nekrolog?
Elementem wyróżniającym jest czarna, podwójna ramka. Dodatkowo może znajdować się w niej grafika: krzyż, wieniec, kwiaty, anioł. Dużą czcionką zapisuje się dane zmarłej osoby: jej imię i nazwisko, najmniejszą zaś informacje o nadawcy.

Nekrolog a klepsydra
Informacją podobną do nekrologu jest klepsydra. Jest to ogłoszenie w postaci afiszu, które zawiera podobne informacje co nekrolog. Klepsydrę rozwiesza się na prośbę rodziny w miejscach publicznych (np. w okolicy domu, cmentarza, a także tam, gdzie często przebywał zmarły). Współcześnie coraz rzadziej klepsydra pojawia się jako afisz, a coraz częściej można znaleźć ją w internecie na różnych serwisach.

Historia nekrologu:
Historia nekrologu sięga prawie 200 lat. Jego początków należy doszukiwać się w XIX i XX w. w prasie. Słowo pochodzi z greki od nekros- trup i logos – słowo. W średniowieczu wyraz ten przyjął formę necrologium i wraz z czasem zmieniał się.

Nekrologiem oprócz typowej informacji w formie niewielkiego plakatu, może być również dłuższy artykuł prasowy, audycja radiowa czy program telewizyjny. Takie formy mają za zadanie przybliżyć i wychwalać daną osobę w odpowiednim, podniosłym tonie. Nekrologi zawierają często elementy graficzne, które pozwalają na zidentyfikowane społeczności religijnej, do jakiej należał zmarły.

Podobne teksty pojawiały się już w pierwszych gazetach, ale nie nazywano ich wtedy nekrologami. Były to zazwyczaj dość obszerne opisy uroczystości pogrzebowych, które już miały miejsce. Tymczasem współczesny nekrolog to pewna forma zaproszenia na pogrzeb. Istotne jest więc umieszczenie go w takim medium, które cechuje się szeroką dostępnością. Warunek ten zaczęła stopniowo spełniać prasa.

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook