Co o międzynarodowym transporcie zwłok mówi prawo?

Przewiezienie ciała z zagranicy wymaga wielu dokumentów. Regulacje i wymagania w większości krajów są podobne, ale warto wiedzieć, jakich zasad należy przestrzegać.

W przypadku śmierci zagranicą konsul ma obowiązek poinformować rodzinę przez właściwy urząd wojewódzki. Powinien zapewnić odpowiednią opiekę bliskim i zająć się wyjaśnianiem okoliczności zgonu. Jeśli przyczyny nie były naturalne i istnieje podejrzenia przestępstwa, do głosu dochodzi prokuratura danego kraju.

Regulacje prawne w Polsce

W Polsce 3 akty prawne regulują kwestię transportu zmarłych:
– Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Wymagane są zezwolenia: inspektora sanitarnego i starosty właściwego dla miejsca pochówku. Przewóz koleją, drogą wodną lub powietrzną zawsze wymaga zezwolenia. W przypadku typowego transportu samochodowego zgoda organów administracji jest konieczna  w odległości powyżej 60 km.

Prawo zagraniczne: UE i USA

Siłą rzeczy, oprócz polskich przepisów, koniecznie trzeba poznać też regulacje prawne obowiązujące w kraju, z którego trzeba zabrać ciało. Chociaż prawo różni się, jest wiele wspólnych elementów. Opłaty konsularne i inne płatne formalności pokrywa organizator pochówku, czyli najczęściej rodzina zmarłego lub po prostu ubezpieczenie.

Każdy kraj wymaga:
– załatwienia formalności w Polsce,
– oryginału aktu zgonu,
– zaświadczenia od firmy pogrzebowej o przestrzeganiu zasad sanitarnych i bezpiecznym transporcie zwłok,
– zgody na wywóz ciała od odpowiednich władz.

Inne istotne informacje:
– znika obowiązek pieczętowania urn – większość państw już tego nie wymaga,
– konsulat każdego kraju może odmówić wydania zwłok np. z powodu choroby zakaźnej,
– ze względów sanitarnych trumna nie może być otwierana w czasie transportu,
– trumna musi być metalowa, szczelnie zamknięta (to samo dotyczy urn).

Ważne: na wszystkie formalności jest niewiele czasu (do 3 dni). Po przekroczeniu tego czasu, ciało musi zostać pochowane, skremowane lub zabalsamowane. Ta ostatnia opcja jest bardzo kosztowna.

Włochy:  potrzebne jest zezwolenie na wywóz zwłok od urzędnika właściwego urzędu gminy (passporto mortuario).

Hiszpania: każdy region ma swoje prawo. Z całą pewnością jeśli ciało nie zostanie odebrane, zostaje pochowane w Hiszpanii, na koszt państwa.

USA: trzeba zapamiętać, że tamtejsze akty zgonu muszą być opatrzone specjalną kaluzulą: apostille – od sekretarza stanu. Opłata konsularna to około 51 dolarów.

Czy warto wynająć firmę pogrzebową do transportu zwłok?

Polskie firmy zajmujące się międzynarodowym transportem zwłok znają wszystkie zasady i dokumenty, których wymagają poszczególne kraje. Koszty też są zdecydowanie niższe. Jeśli zmarły miał konto z wystarczającymi środkami, bank wyraża zgodę na użycie ich na pokrycie kosztów transportu i pogrzebu.

 

Zadzwoń do nas
Aby ustalić szczegóły

Facebook