Międzynarodowy transport zmarłych

Przewóz zwłok z zagranicy – transport i środki ostrożności

Prawo wymaga, aby zwłoki były przewożone tylko pojazdami przeznaczonym do tego celu, w odpowiednich warunkach. Jakie wymogi ma spełniać samochód do międzynarodowego transportu zmarłych? Transportem zwłok zajmują się wyspecjalizowane firmy, które dysponują przystosowanymi samochodami. Prawo wymaga zachowania bezpieczeństwa przy przewozie ciała spoza granic, środki transportu muszą więc mieć:-oznaczenie – widoczny znak przeznaczenia,-oddzielną kabinę kierowcy i cześć do przewozu trumny,-zabezpieczenie trumny – nie może się przesuwać podczas transportu,-podłogę (w części do przewozu trumien) z materiałów, które można dezynfekować. Oczywiście w części do przewozu zmarłych nie można montować miejsc siedzących. Po każdym transporcie samochód powinien być odkażony specjalnymi środkami. Urny mogą by przewożone dowolnym środkiem transportu, ale też wymagają zabezpieczenia. Szczególne wymagania […]

Czytaj więcej

Co prawo mówi o międzynarodowym transporcie zwłok?

Przewiezienie ciała z zagranicy wymaga wielu dokumentów. Regulacje i wymagania w większości krajów są podobne, ale warto wiedzieć, jakich zasad należy przestrzegać. W przypadku śmierci zagranicą konsul ma obowiązek poinformować rodzinę przez właściwy urząd wojewódzki. Powinien zapewnić odpowiednią opiekę bliskim i zająć się wyjaśnianiem okoliczności zgonu. Jeśli przyczyny nie były naturalne i istnieje podejrzenia przestępstwa, do głosu dochodzi prokuratura danego kraju. Regulacje prawne w PolsceW Polsce 3 akty prawne regulują kwestię transportu zmarłych:-Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, -Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 27 grudnia 2007 r. w sprawie pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich,-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 […]

Czytaj więcej

Transport ciała z zagranicy – dokumenty i koszty

W przypadku śmierci bliskiego poza granicami kraju rodzina musi uporać się także z formalnościami. Jakie dokumenty trzeba złożyć? Jak wygląda sprawa kosztów transportu z zagranicy? Śmierć bliskiej osoby, szczególnie za granicą kraju, to trudny temat. Wiąże się z wieloma formalnościami. Prawo reguluje postępowanie w tej trudnej sytuacji. Trzeba więc wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na transport za granicę do organów administracyjnych. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia, potrzebna jest zgoda:–państwowego inspektora sanitarnego na przewóz zwłok do Polski i wywóz z kraju – on też wydaje zezwolenie na przewóz środkami transportu drogowego (powyżej 60 km) lub środkami transportu wodnego, lotniczego i kolejowego.–starosty powiatu, w którym ciało ma zostać pochowane – to zezwolenie […]

Czytaj więcej

Międzynarodowy transport zmarłych – informacje

Jakie formalności i obowiązki ciążą na rodzinach, które muszą poradzić sobie z transportem zmarłego z zagranicy? Jak najłatwiej rozwiązać ten trudny problem? Firmy świadczące tego typu usługi mogą być naprawdę pomocne. Nie ma łatwych rozwiązań w przypadku tak trudnych problemów. Śmierć bliskiego poza granicami kraju dodatkowo utrudniają formalności, a koszty często przerażają. Formalności w kraju i zagranicąOsoby odpowiedzialne za organizację ceremonii pogrzebowej muszą postarać się o zezwolenie na sprowadzenie zmarłego od odpowiednich organów administracyjnych. Zgody udziela inspektorat sanitarny w porozumieniu z zarządem gminy, w której ma odbyć się pogrzeb. Zagranicą trzeba uporać się z kolejnymi formalnościami i skontaktować się z polskim konsulatem. Wszystkie procedury są ograniczone czasowo. Najczęściej powinny zamknąć […]

Czytaj więcej

Zadzwoń do nas

Aby ustalić szczegóły

Facebook