Krajowy transport zmarłych

Używane środki transportu

Przewóz osób zmarłych jest kwestią stosunkowo trudną, gdyż nakłada się tu wiele spraw natury administracyjnej, przez które trzeba przebrnąć.  Niezwykle ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać jest to, iż transportu osób zmarłych mogą dokonać jedynie firmy z odpowiednim pozwoleniem. Warto zapytać czy dana firma, do której się zwracamy takie pozwolenia posiada, w przeciwnym razie możemy narazić się na niepotrzebne nieprzyjemności.  Najważniejszym dokumentem regulującym wszystkie sprawy dotyczące przewozu zwłok jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Starając się o wydanie wszelkich zaświadczeń i pozwoleń na transport zmarłego trzeba pamiętać, że jedynie najbliższa rodzina jest do tego uprawniona. […]

Czytaj więcej

Potrzebne dokumenty

Przewóz osób zmarłych jest rzeczą niezwykle trudną, nakłada się tu wiele spraw natury administracyjnej którym trzeba podołać.  Po śmierci bliskich trudno skupić się na tyle, by przejść przez gąszcz formalności, jednak im prędzej się to załatwi, tym szybciej będzie można skupić się na zadumie. Dokumentem regulującym kwestie dotyczące przewozu zwłok jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 1866 z 31 grudnia 2007 r.). Przedstawia ono wykaz danych, które należy podać w celu uzyskania pozwoleń na transport ciała zmarłego. Zawarte są tam także oraz wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien spełniać podmiot odpowiedzialny za transport. Do przewozu ciała osoby zmarłej niezbędne jest wypełnienie wniosku o […]

Czytaj więcej

Regulacje prawne w Polsce

Forma i sposób przewozu zmarłych są w Polsce regulowane przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku. Opisane są tam szczegóły dotyczące warunków, jakie muszą być spełnione w przypadku transportu ciała lub szczątków ludzkich. Rozporządzenie powstało na podstawie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 1959 roku. Zapisany jest tam szczegółowy sposób i tryb postępowania, dotyczący wydawania pozwoleń i zaświadczeń na pochowanie zmarłego. Ujęto tam także wykaz niezbędnych dokumentów oraz wymagania sanitarne i techniczne, jakie muszą być spełnione przy transporcie zwłok i szczątków ludzkich Rozporządzenie określa dodatkowe wymogi, jakie musi spełnić samochód, by mógł przewozić ciała. Nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo i poszanowanie zwłok ludzkich, a jego realizacja przedstawiona […]

Czytaj więcej

Jak zacząć, jak się za to zabrać

Gdy umiera bliska osoba, przychodzi czas, w którym trzeba zmierzyć się z zimnymi formalnościami. Prawda jest taka, że im szybciej się przez to się przebrnie, tym prędzej przyjdzie czas na niezakłóconą falę ciszy i wspomnień. Samo nadejście śmierci jest pewne, jednak to w jakim momencie i miejscu nastąpi, jest dla większości wielką niewiadomą. Nie oznacza to jednak, że należy dokonać pochówku tam, gdzie ktoś zmarł.  Z każdego krańca Polski można bez większych problemów przetransportować ciało do docelowego miejsca pochówku. Odwiedzanie grobu jest dla wielu osób istotnym rytuałem i sposobem na powolne pożegnanie i oddanie szacunku zmarłemu. Nie dziwi więc fakt, że wiele osób korzysta z możliwości krajowego przewozu zmarłych. Odwiedzanie […]

Czytaj więcej

Zadzwoń do nas

Aby ustalić szczegóły

Facebook